Święta i pożyczanie szybkiej gotówki -dowód!
 Oceń wpis
   

Boże Narodzenie tuż-tuż. Rodzina spodziewa się, że sakralna będą jak zwykle zasobne - z suto zablokowanym stolikiem i multum darów pod choinką. Tylko skąd wziąć na to wszystko pieniądze, gdy twój portfel nie grzeszy ekscesem kas? Najprostszym rozwikłaniem jest uroczysta pożyczka

Jeżeli pragniesz posiadać pewność, że zgrzybiały ci pieniędzy na każde zakupy i podarunki, skorzystaj z służb banku. Pożyczka gotówkowa podreperuje twój nadwątlony budżet i zezwoli ci sfinansować uroczyste prośby. Pieniądze na zakupowe wariactwa namawiasz niemal od dłoni i bez starszego znoju. Metody powiązane z dosięganiem kas są ponieważ nieskomplikowane, a formalności najczęściej obniżone do minimum.

Dla kogo pożyczka

Ażeby dostać pożyczkę, musisz przede każdym wykazać się kompetencją kredytową. Jeśli dokonujesz ten warunek, potrafisz odrabiać. Może nawet wszelkie zabiegi akademickie potrafisz ustalić bez układania wizyty w banku. Wystarczy do tego Internet albo telefon. Dzięki tym udogodnieniom fachowym w przeciągu zaledwie paru minut dostaniesz uchwałę, a potem ugodę do podpisania. Po pożyczkę zdołasz udać się również do banku. Tutaj też decyzja kredytowa zapadnie w przeciągu paru minut. Jednocześnie masz możność porozmawiania z konsultantem kredytowym.

Wybierz najważniejszą podaż

Nim jednakże rozwiążesz się podpisać zgodę z konkretnym bankiem, porównaj podaży w różnorakich bankach. Zacznij od banku, w jakim masz konto własne. W mnogości banków odporni podróżni potrafią sądzić na wyższe warunki kredytu, np. niższe oprocentowanie albo zniżoną prowizję. Zdołasz także być rozwiązany z przymusu zapewniania świadectw o profitach.

Niektóre banki dla swoich ustawicznych podróżnych, którzy regularnie zasilają konto, przedstawiły jeszcze bardziej wartosciowe udogodnienia. Na bazie gawęd obiegów na rachunku można zdobyć kredyt w przeciągu 15 minut bez parafowania papierowych zgodności.

Czym należy się prowadzić przy typie kredytu

Upodabniając podaży odmiennych banków, wróć obserwację na wydatki pożyczki. Wiadomo, że wszelka pożyczka to wiązanie, czyli prawidłowa spłata stawek przez następne miesiące. Musisz zatem wrócić nie tylko to, co użyczyłeś, jednakże także należności bankowe konstytuujące gotówkę za jej użyczenie. Wybitne jest przeto, ile tak naprawdę kosztuje pożyczka, czyli ile w całości będziesz musiał przekazać bankowi. Na cały wydatek kredytu gotówkowego na święta konstruują się oprócz miesięcznych stopy a także procent także prowizje, zapewnienia i odmienne należności, np. za rozpatrzenie morale czy wyznaczanie równoczesnych wynagrodzeń.

 

Zasadniczym komponentem wydatków jest oprocentowanie, czyli procenty, które należy wręczyć bankowi za użyczenie pieniędzy. Niemałostkowe znaczenie dla twojego portfela ma prowizja. Jest nakładana jednorazowo w momencie użyczania kredytu, jednak może pozostawać do niego doliczona. Najświetniej prowizję zapłacić od razu, w kasie, bo jeżeli pozostanie doliczona do kredytu, będziesz wynagradzać procenty i od pożyczki, i od prowizji, a dlatego dwojako.

Wiele banków żąda również okupienia zabezpieczenia kredytu. Jego wydatki doliczane są do całościowej kwoty twoich oprawień. Takie asekurowanie jest dla ciebie dobroczynne, bo zabezpiecza cię przed wystąpieniami przypadkowymi - ułomnością, przypadkiem, zgubą przedsiębiorstwa czy śmiercią. To istotne, bo w wypadku twojej śmierci kredyt nie nakłada rodziny. Gdy z kolejności zapodziejesz robotę, zaciągnięty przez ciebie kredyt odpłaci spółka aktuarialna. Możliwość asekurowania zwiększy jednakże odrobinę wysokość stawki.

Najważniejszym rodzajem na wykrycie najtańszego kredytu gotówkowego jest porównanie realnej dorocznej taks oprocentowania (RRSO). Nie jest to zawikłane, gdyż każdy bank oprawiony jest ją zadawać. RRSO raportuje o wszelkim wydatku kredytu, czyli ile w kwocie będziesz musiał wręczyć bankowi.

Które stawki

Z pewnością raczysz, żeby istniały one jak najniższe, równie jak procenty. Musisz jednakże wspominać, że dłuższy czas spłaty może również zwiększyć wydatki kredytu.

Warto więc przyzwać o wyliczenie stawki kredytu przy innych sezonach ufania (np. dla 12 albo 36 stóp). Dzięki temu będziesz poznał, która funkcja jest dla ciebie najkorzystniejsza. Musisz wspominać, że przez lubiany czas twoje przychody będą uszczuplone właśnie o tę stopę.

Świąteczna pożyczka z rekordowo niskim oprocentowaniem
 Oceń wpis
   

Na święta Bank BGŻ przygotował specjalną ofertę pożyczki gotówkowej z pakietem ubezpieczeń. Osoby, które do 31 grudnia 2012 r. złożą wniosek, mogą skorzystać z promocyjnej pożyczki gotówkowej z oprocentowaniem obniżonym do 13% oraz prowizją 0% za jej udzielenie. Pożyczka, w kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł na okres od 3 do 24 miesięcy, dostępna jest przy minimum formalności dla klientów osiągających dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty.


Bank BGŻ. Świąteczna pożyczka gotówkowa z rekordowo niskim oprocentowaniem. Wystarczy oświadczenie o dochodach.

Wystarczy oświadczenie o dochodach także jest to pożyczka na dowód innymi słowy bez zaświadczeń. Pożyczka, dzięki pakietowi ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od czasowej niezdolności do pracy, na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku), jest bezpieczna. Tanią, szybką i wygodną pożyczkę można przeznaczyć na dowolne wydatki.

Produkt dostępny jest także w wariancie bez ubezpieczenia - z oprocentowaniem 17% i prowizją 5%.

Przepisy o opłatach za koncesje w ustawie
 Oceń wpis
   
Opublikowano nowelę, która ustala maksymalne opłaty za udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych. 
 
W akcie zapisano, że opłata za udzielenie koncesji nie może być wyższa niż: dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 12.317.570 zł; dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny - 25.890.000 zł; dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 6.158.785 zł; dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie - 25.890.000 zł. 
 
Opłata za udzielenie koncesji wynosi: dla rozpowszechniania programu radiowego w sposób rozsiewczy satelitarny - 500 zł; dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny - 10.000 zł; dla rozpowszechniania programu radiowego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 500 zł; dla rozpowszechniania programu telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego - 2.000 zł. 
 
W myśl noweli wysokość opłaty za udzielenie koncesji oraz sposób wyliczania tej opłaty określi KRRiT w porozumieniu z Ministrem Finansów. Opłaty nie będą mogły być wyższe niż wskazane wyżej. 
 
Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2012 poz. 1209) ukazała się 5 listopada br. Wejdzie w życie 20 listopada br. 
 
Nowelizacja to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. TK orzekł wówczas, że: art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji jest niezgodny z art. 217 oraz 92 Konstytucji; rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych jest niezgodne z art. 92 Konstytucji. Niekonstytucyjne regulacje straciły moc z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli 4 sierpnia br. 
 
Trybunał analizując charakter opłaty za udzielenie koncesji wziął pod uwagę jej budżetowy charakter (por. § 10 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2000 r.). Uwzględnił fakt, że podmiot chcący rozpowszechniać programy telewizyjne lub radiowe musi wystąpić z wnioskiem do KRRiT o koncesję. Jej przyznanie jest obligatoryjnie i podlega opłacie, która jest świadczeniem pieniężnym i bezzwrotnym. TK uznał, że ww. opłata ma charakter daniny. Stwierdził, że art. 40 ust. 2 ustawy jest niezgodny z art. 217 konstytucji. Ustawodawca przekazał bowiem do regulacji w rozporządzeniu istotny element daniny, czyli jej wysokość - a to powinno zostać określone w ustawie. Ponadto Trybunał wskazał, że przepis nie zawiera szczegółowych wytycznych co do treści rozporządzenia. Dlatego jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. W konsekwencji wydany na jego podstawie akt wykonawczy uregulował kwestie zastrzeżone dla ustawy, co jest naruszeniem art. 92 ust. 1 ustawy zasadniczej (P 9/2009). 
Kredytobiorcy powinni znać maksymalną stawkę spreadu
 Oceń wpis
   

Banki powinny podawać wysokość maksymalnej stawki spreadu oraz umożliwić spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w walucie indeksacyjnej - wynika z projektu nowelizacji Prawa bankowego, który 12 lipca 2011 r. trafił do Komisji Finansów Publicznych. Autorem proponowanych zmian jest klub SLD.
Jedna z nich określa jakie elementy powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Chodzi o wskazanie zasad związanych ze spłatą kredytu, czyli określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wylicza się kwotę uruchamianego kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty i spłaty kredytu. Dzięki temu banki będą konkurowały pomiędzy sobą wysokością tzw. spreadu (różnicą pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży waluty). Obecnie brakuje przepisu, który zobowiązywałby banki do podawania takich informacji.
Ponadto, zgodnie z proponowanymi przepisami bank ma obowiązkowo umieszczać w umowie kredytowej informację o możliwości dokonywania spłaty w walucie indeksacyjnej. W tym przypadku, będzie trzeba określić także warunki tworzenia subkonta do konta kredytowego oraz zasady spłaty kredytu z tego subkonta. Subkonto ma służyć do gromadzenia środków do spłaty kredytu również w walucie w jakiej został zaciągnięty kredyt. Bank nie będzie pobierał opłat za prowadzenie takiego rachunku.

Projektodawca odniósł się również do aktualnie podpisanych umów kredytowych. Zgodnie z przepisem przejściowym powyższe zasady miałyby zastosowanie do tej części kredytu, która nie została spłacona. W tym zakresie bank i kredytobiorca musieliby dokonać zmiany w umowie. Projekt wraz z uzasadnieniem (druk nr 4413) jest dostępny na stronie http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4413.htm.

To kolejna propozycja walki z niekorzystnym przeliczeniem spreadów walutowych. Do Komisji Finansów Publicznych wpłynęły wcześniej projekty autorstwa posłów PO i PSL: projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim oraz projekt nowelizacji ustawy - Prawo bankowe. Dokumenty są dostępne na stronach http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4350.htm i http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4381.htm.

Szybka pożyczka gotówkowa tylko na dowód osobisty.
 Oceń wpis
   

Dokucza Ci brak gotówki? Nie wiesz skąd ją wziąć? Serwis finansowy pozyczka-od-reki.pl oferuje szybkie pożyczki gotówkowe na dowolny cel tylko na dowód osobisty.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, posiadające stałe zameldowanie, potwierdzone wpisem w dowodzie osobistym, oraz stałe źródło dochodu. Zainteresowani ofertą powinni wypełnić darmowy i niezobowiązujący wniosek dostępny na stronie internetowej pozyczka-od-reki.pl. Pożyczka, w kwocie od 100 zł do nawet 7 tys. zł na okres od kilku tygodni do 2 lat, której oprocentowanie od 8,5% do 18,95% jest zmienne i uzależnione od kwoty i okresu spłaty, dostępna jest bez poręczycieli i sprawdzania w BIK, BIG, KRD i innych bazach.. Mogą z niej skorzystać osoby pracujące, emeryci/renciści, uczniowie i studenci, a nawet osoby bezrobotne, zadłużone (także z komornikiem). Za ubieganie się o pożyczkę nie są pobierane żadne opłaty i prowizje. Koszty pożyczki są stałe i znane klientowi jeszcze przed podpisaniem umowy. Do uzyskania pożyczki wystarczy jedynie dowód osobisty. Nie potrzeba dowodu na potwierdzenie aby wiedzieć, że to nie piramida w stylu Amber Gold. Tylko w nielicznych przypadkach wymagane jest zaświadczenie o dochodach (np. przy większych kwotach). Pożyczka przyznawana jest szybko, od ręki, pisałem już o tym w tym poście. Gotówka może trafić bezpośrednio do klienta lub na jego konto bankowe jeszcze tego samego dnia. Spłatę pożyczki klient rozpoczyna po 7 dniach od jej otrzymania, wpłacając pieniądze na konto podane w umowie lub korzystając z obsługi domowej. Nie wpłacenie raty w umówionym terminie skutkuje naliczeniem opłaty za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy telefon lub wysłany list. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty zadłużenia.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |